Strujni ormari i kablovi, zaštita za kablove – kabelske prelaznice (cablecross).