Izvedba elektroinstalacija za portafonske i video-portafonske sisteme

Portafonski sustavi nalaze sve veću primjenu u sve većem broju objekata kako u velikim stambenim i poslovnim objektima pa tako i manjim obiteljskim kućama gdje do nedavno nisu bili zastupljeni, no razvojem elektronike, tehnologije i snižavanjem cijena uređaja postali su zaista svakome dostupni a u nesigurna vremana, kakvima svjedočimo, postaju sve više i potreba u smislu sigurnosti i kontrole nad ulaskom u objekt.

Video portafoni

Koriste se u cilju jednostavnijeg i kvalitetnijeg načina komunikacije s osobama pred Vašim vratima, ogradom i sl. Sustav se sastoji od pozivnog tipkala, kamere i audio komunikacije kao vanjske jedinice, električne brave (za automatsko otvaranje s unutrašnje jedinice), te jedne ili više unutrašnjih jedinica s audio komunikacijom i monitorom. Na taj način se odmah može vidjeti da li pred Vašim vratima stoji jedna ili više osoba, tko je ispred ograde, a da se ne mora fizički odlaziti do same te lokacije, te nakon provjere pritiskom na tipku za oslobađanje električne brave odobriti ulaz.

Ukolio imate potrebe za jednostavnim portafonom ili za velikim portafonskim ili video-portafonskim sustavom Elektro-Blisk Vam stoji na raspolaganju za sve konzultacije te prijedloge i rješenja.