sat_sistem

TV instalacije i antenski sistemi

ZAU , CATV I SATV
Ovi nazivi za instalaciju prijema i razvoda TV signala po objektu znače:

  1. – razvoda TV signala iz zajedničkog antenskog uređaja
  2. – razvoda TV signala iz kabelske TV
  3. – razvoda TV signala iz satelitskog prijema

Priključci na gradsku mrežu

Razvod kabelske televizije u gradovima provodi se, gdje god je to moguće, paralelno s telefonskom instalacijom . Planira se vanjski razvod u skladu s planom prostornog uređenja i tehničkim potrebama.

Antene

Antenski sustavi sa antenama za prijem TV signala postavlja se na krovištu objekta. Antene za VHF i UHF ( zemaljske programe ) postavljaju se na anteski stup. Antenski stup je čelični stup visine cca 3 m koji se sidri za krovište čeličnim užetom i sidrenim vijcima . Stup je potrebno povezati na instalaciju IP pomoću vodiča PY 6mmВ. Odabir antena radi se prema prijemnim kanalima područja na kojem se nalazi objekt. Satelitska antena s dipolima također se montira na krovištu objekta na pripadajuće nosače satelitske antene. Nosač satelitske antene vezuje se na instalaciju IP. Satelitska antena se bira prema satelitu kojeg hvata te prema potrebnoj jakosti satelitskog signala. Prijemnici TV signala , pretvarači i pojačala postavljaju se u objektu što je bliže moguće antenama.

Prijemnici

Prijemne stanice za zemaljske i satelitske TV signale služe za prijem, pretvaranje i pojačanje signala primljenog na antenama. Ovi elektronički uređaji montiraju se u zatvorena kućišta te se najčešće ugrađuju na zadnjoj etaži objekta ( u blizini samih antena). Izlazni nivo signala na izlazima iz prijemnika obično je cca 100dB/μV što normalno zavisi o proizvođačima opreme i potrebama same instalacije. Stanice se napajaju NN naponom 220V , a kućište se povezuje na IP sabirnicu vodičem PY6mmВ. Iz stanice razvodi se jedan ili više kabela (75Ω koaksijalni niskogušeći ) po objektu. Kabeli se na kraju zaključuju otpornikom 75Ω.

glavni_razvod_elektroinstalacije_elektro_blisk

Razdvod s odcjepnicima i utičnicama

Postoji više načina razvođenja instalacije TV, što zavisi o konfiguraciji mreže, zahtjevima investitora te broju potrebnih TV utičnica u objektu. Kod razvoda zemaljskih programa i kod razvoda CATV obično se ( u stambenim objektima ) kroz stubište polaže glavni koaksijalni niskogušeči kabeli u PVC cijevi ( npr: niskogušećim koaksijalnim kabelima tipa KEL 75-7-420 i KEL 75/5/173.). Na svakoj etaži postavljaju se tzv. odcjepnici TV signala ( feritni odcjepnici ) za 1, 2, 3 ili 4 grane ( što zavisi o broju stanova na etaži ). Odabir ovih odcjepnika vrši se prema proračunu gušenja signala te potrebnom nivou signala na samoj utičnici (80-65dB/μV). Kod većih razvoda na granama se postavljaju širokopojasna pojačala signala. Kod razvoda satelitskih programa koriste se SAT DIGITAL kabeli u PVC cijevi . Na svakoj etaži postavljaju se tzv. multiswitch odcjepnici za 4 grane. Odabir ovih otcjepnika vrši se prema proračunu gušenja signala te portebnom nivou signala na samoj utičnici (80-65dB/μV). Razvod satelitskih programa moguće je izvesti i direktno iz same prijemne stanice koaksijalnim kabelima koji se uvlače u plastične cijevi do svakog pojedinog stana. Cijevi se polažu direktno u beton. U stanu kabel se dovodi do razvodne kutije 60 mm , od koje se dovodi do TV utičnice.

Za besprijekornu kvalitetu slike i zvuka bilo to sa digitalnog zemaljskog ili digitalnog satelitkog signala obratite se provjerenim majstorima elektroinstalaterima Elektro-Bliska.