Ticino je jedan od najzastupljenijih načina za izvedbu elektroinstalacija

Sistem postavljanja cijevi prije betoniranja u šalovane deke i zidove donedavno se je koristilo samo u industrijskim i višestambenim objektima.

Kako je ovo jedan od najekonomičnijih izvedbi elektroinstalacija kako vremenski tako i estetski, postao je uobičajen način izvedbe i kod manjih privatnih stambenih objekata. Dubljenje zidova (štemanje) i izvedba proboja svedena je na minimalu a tako i oštečivanje zidova i kasnije krpanje. Kako bi se na vrijeme izvela kvalitetno ova vrsta instalacija investitor se mora već prije same gradnje odlučiti za izvođača elektroinstalacija koji će tjekom cijele faze izgradnje biti prisutan te na vrijeme  tj. prije betoniranja postaviti odgovarajuće elektroinstalacijske cijevi, elektroinstalacijske spojne i razvodne kutije. Često ljudi zanemaruju elektroinstalatere prije gradnje pa kada dođe vrijeme da se uvede struja u kuću dolazi i faza razbijanja, bušenja, lupanja, buke, prašine, a sve se je to moglo izbjeći da su elektroinstalateri bili prisutni na vrijeme.

Kod postavljanja cijevi treba obratiti pozornost da se obuhvate svi segmenti elektroinstalacija koji će se izvesti tj jake i slabe struje.

Cijevi moraju biti pravilno i u skladu sa propisima struke dimenzionirani zadovoljavati čvrstočom i kvalitetno zaštićeni prije betoniranja kako ne bi došlo do njihovog oštećivanja. Isto tako treba paziti i na kuteve savijanja i na dužine te staviti prolazne kutije radi kasnijeg lakšeg uvlačenja električnih vodiča i kabela.

Danas na tržištu postoji mnoštvo izvođača elektroinstalacijskih cijevi a kod odabira treba obratiti pažnju ne samo na cijenu nego i na propisane standarde i certifikate koje garantiraju da će instalacijske cijevi biti kvalitetne i zadovoljiti potrebe i zahtjeve za odgovarajućim tipom elektrinstalacije.

Elektro-blisk višegodišnjim iskustvom i znanjem svojih elektromontera stečenim po gradilištima cijele ex-Jugoslavije od samog pojavljivanja ticino instalacija te konstantnim pračenjem razvoja ticino instalacija kvalitetno i nadasve po pravilima struke izvodi ovu vrstu elektroinstalacija.