Projektiranje i izvedba elektroinstalacije rasvjete

Da bi neki prostor bio dobro osvijetljen moraju biti zadovoljeni sljedeći zahtjevi:

  1. dovoljna osvijetljenost,
  2. ravnomjernost osvjetljenja,
  3. izbjegavanje stroboskopskog efekta,
  4. izbjegavanje blještanja,
  5. dobre sjene i
  6. dobro prepoznavanje boja.

Osvjetljenje stanova

Potrebna osvijetljenost u pomoćnim prostorijama (hodnici, kupaone i sl.) je 60 lx, a u ostalim prostorijama 120 lx. Ravnomjernost osvjetljenja treba da bude 0,3-0,5. Za osvjetljenje se najčešće koriste sijalice sa usijanim vlaknom.

Osvjetljenje učionica i kancelarija

U školama i kancelarijama je potrebna osvijetljenost 250 lx uz ravnomjernost 0,5-0,8. Najčešće se koriste fluoroscentne sijalice koje treba postaviti u armature sa sjenilom koje spriječava blještanje. Za osvjetljenje table se postavlja posebna svjetiljka.

Osvjetljenje tvorničkih hala i radionica

Potrebna osvijetljenost u fabričkom pogonu ovisi o vrsti proizvodnje. Za grube radove, kao što su kovanje i lijevanje, dovoljna je osvijetljenost 120 lx uz ravnomjernost 0,3, dok je za bravarske radove i rad na alatnim mašinama i mašinama za obradu drveta potrebna osvijetljenost 250 lx uz ravnomjernost 0,5. Za fine radove kao što je šivanje, izrada elektronskih uređaja, montaža fine mehanike i sl. potrebna je osvijetljenost 500 lx uz ravnomjernost 0,8. Za osvjetljenje se obično koriste fluoroscentne sijalice.

Osvjetjenje prodavnica i izloga

Unutarnjost prodavnice se osvjetljava sa 250 lx uz ravnomjernost 0,5-0,8. Posebna pažnja se mora posvetiti osvjetljenju izloga. Za osvjetljenje izloga se koristi kombinirano osvjetljenje fluoroscentnim sijalicama kao opće osvjetljenje i osvjetljenje sijalicama sa užarenom niti za naglašavanje. Sijalice sa užarenom niti se postavljaju u reflektorske svjetiljke. Potrebno osvjetljenje ovisi o boji robe tako da je za svijetlu robu 100-200 lx, a za tamnu 500-1000 lx.

Električno osvjetljenje otvorenih prostora

Pri osvjetljenju otvorenih prostora kao što su parkirališta, ulice i trgovi potrebna je osvijetljenost 10-20 lx uz ravnomjernost 0,2-0,3. Za osvjetljenje se koriste živine, natrijumove i fluoroscentne sijalice postavljene u odgovarajuće svjetiljke za vanjsku montažu. Živine i fluoroscentne sijalice daju ugodnu bijelu svjetlost, dok natrijumove sijalice daju naranžastu svjetlost koja djeluje neprirodno, ali se ipak mnogo koriste, jer troše nešto manje električne energije. Za osvjetljenje fasada i spomenika se obično koriste reflektori.

Antipanik rasvjeta

Posebna vrsta svjetiljki su antipanik svjetiljke. Ove svjetiljke imaju ugrađen akumulator koji se puni, dok je prisutno napajanje iz mreže. Po prestanku napajanja iz mreže sijalica se automatski priključuje na akumulator, čime antipanik svjetiljka počinje da svijetli. Antipanik svjetiljke se obavezno ugrađuju u objektima gdje boravi veći broj ljudi (kino-dvorane, banke, sportske sale itd.), kako bi se obezbijedila najnužnija rasvjeta u trenutku nestanka mrežnog napajanja. Na antipanik svjetiljke se obično postavljaju strelice koje pokazuju na izlaz iz objekta.

Osvjetljenje ugostiteljskih objekata

Pri izboru svjetiljki neophodno je konsultirati se sa enterijeristom, jer se pri osvjetljenju ugostiteljskih objekata mora velika pažnja posvetiti estetskim efektima. Orijentacijski se može uzeti da je neophodna osvijetljenost 250 lx.